محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر انقلاب(۱۳۹۷/۰۲/۲۷)